PRIVACY STATEMENT

Privacy statement en disclaimer

Datum: 19-10-2018

De ‘Megadance Company’ is een stichting die geheel vrijwillig op het gebied van maatschappelijke ontspanning elke maand een avond organiseert voor kinderen in de leeftijd van 11 tot 15 jaar. In dit kader verwerken wij op diverse manieren persoonsgegevens.

De ‘Megadance Company’ vindt het waarborgen van uw privacy belangrijk en neemt de geldende privacywetgeving in acht. In deze privacyverklaring leest u meer over de omgang uw persoonsgegevens. De ‘Megadance Company’ behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. De actuele versie vindt u hier op onze website.

Wij kunnen persoonsgegevens verwerken doordat u gebruik maakt van onze diensten van de ‘Megadance Company’, ouder/verzorger bent van een bezoeker en/of deze website bezoekt.

Het kan gaan om de volgende gegevens;

  • Voor- en achternaam
  • Woonplaats
  • Telefoonnummer
  • Geboortedatum
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld het sturen van een email naar de ‘Megadance Company’, in correspondentie en/of telefonisch
  • Gegevens over de activiteiten op onze website

 

Bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens, strafrechtelijke gegevens en het BSN zijn gevoelige gegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over gezondheid, biometrische gegevens, etnische gegevens of gegevens betreffende afkomst. Wij verwerken deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is.

Verder verwerken we bijzondere persoonsgegevens als dat wettelijk is toegestaan, er een gerechtvaardigd belang is en/of noodzakelijk is voor het uitvoeren voor onze dienstverlening omdat u deze gegevens zelf openbaar heeft gemaakt of met uw toestemming.

Heeft u ons toestemming gegeven om bijzondere persoonsgegevens vast te leggen dan kunt u die toestemming altijd intrekken.