REGLEMENT

Reglement Megadance Stramproy

 

 1. Nieuwe leden moeten zich legitimeren d.m.v. een legitimatiebewijs met daarop vermeld: naam, geb. datum en pasfoto. Dit mag ook een kopie van het identiteitsbewijs zijn.
 2. Iedereen wordt gerespecteerd, niemand gediscrimineerd of gepest!!
 3. Er mag niet gerookt worden.
 4. Er mag niets vernield worden.
 5. Er wordt geen alcohol geschonken en er mag geen alcohol gebruikt worden.
 6. Gedurende de party mag de zaal niet voortijdig d.w.z. niet voor 22.30 uur verlaten worden. Indien dit noodzakelijkerwijze toch nodig is worden de ouders ingelicht.
 7. Instructies van de  ‘Megadance Company’ werkgroepleden dienen opgevolgd te worden. Bij wangedrag wordt je naar huis gestuurd en brengen we je ouders telefonisch hiervan op de hoogte. Eventueel wordt je pasje ingenomen en de toegang tot de Megadance party’s voor bepaalde tijd ontzegd.
 8. Megadance is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen.
 9. Garderobe is op eigen risico, dus geen waardevolle spullen in je jas laten zitten.
 10. De ‘Megadance Company’ is niet verantwoordelijk voor gebeurtenissen buiten ‘De Zaal’ (ook bij voortijdig vertrek)
 11. Als jij een introducé meeneemt ben jij voor haar/zijn gedrag verantwoordelijk.
 12. Jij bent verplicht je introducé hiervan op de hoogte te brengen.
 13. Je komt samen met je introducé naar binnen.
 14. Bij calamiteiten werken we volgens het ontruimingsplan van gemeenschapscentrum “De Zaal”